Řízení vztahů se zákazníky, psychologie zákazníka

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty se základními poznatky jednotlivých psychologických disciplín s důrazem na problematiku psychologie spotřebitele a spotřebního chování. Výuka je koncipována jako základ studia psychologie optikou spotřebního chování se zřetelem k problematice proměn společenského dění v době rychlých ekonomických změn. Předmět současně tvoří přirozená východiska pro řadu dalších disciplín ve výuce, zaměřených na problematiku spotřebního chování, jako sociologie, marketing, kulturně antropologické koncepce spotřeby a podobně.

Prodejní techniky a řízení vztahů se zákazníky jsou poměrně mladou oblastí obchodu. Cílem modulu je pochopit význam dlouhodobých dobrých vztahů se zákazníky pro úspěch komerčních (výrobních, služby poskytujících, obchodních) ale i neziskových organizací. Utřídit si prostředky, které k vybudování těchto vztahů máme, a objasnit si význam a náplň komunikačního vzorce, označovaného jako prodejní technika.


Doporučená literatura

  • BETTGER, F., Škola úspěchu, MBI Group International Bratislava 2000, ISBN 80- 968350-0-9
  • BURNETT, K., Klíčoví zákazníci a péče o ně, CP Books, a.s. 2005, ISBN 80-7226- 655-1
  • CARNEGIE, D., Jak získávat přátele a působit na lidi, Talpress Praha 1993, ISBN 80- 85609-12-6
  • CIALDINI, R.B., Zbraně vlivu, Jan Melvil Publishing s.r.o. 2007, ISBN 978-80-87270- 32-5
  • NAUMANN, F., Umění diplomatického jednání, Portál s.r.o. 2008, ISBN 978-80-7367- 400.7

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle