Sociální řád a změny

Anotace

Sociální řád určuje základní myšlenku uspořádanosti sociálního jednání v rámci systému. Je založen na obecných teoriích a ve své podstatě určuje to, co činí společnost „normální“.

Sociální změnu lze charakterizovat jako dynamický protiklad ke všemu statickému. V sociologické praxi jde o změny mechanismů, proměny ve společnosti, změny sociální kultury, vývoj, evoluci či politickou organizaci.

Hlavními zastánci sociálního řádu byli Thomas Hobbes, Jean Jacque Rousseau nebo August Comte.


Doporučená literatura

  • ŠUBRT, J. a PFEIFEROVÁ, Š. Sociální změna. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013
  • PHILLIPS HUNTINGTON, S. Třetí vlna. Demokratizace na sklonku 20. století. Brno: CDK, 2008
  • KELLER, J. Teorie modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007
  • Suša, O. „Soudobá sociologie a sociální změna.“ Pp 146 - 168 in Kabátek, A. a kol. Sociologické texty I. (Základy obecné sociologie). Praha: Univerzita Karlova, 1994
  • Šmajs, Josef. Obrat filosofie k Zemi. Praha: Academia, 2008

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle