Spolupráce a partnerství veřejného sektoru

Anotace

Základním cílem tohoto modulu je seznámit studenty s významem a současným využitím principů partnerství v praktické podpoře lokálního a regionálního rozvoje. Záměrem je zhodnotit přínosy partnerství ve zvyšování kvality života v obcích a regionech. Vedle definování samotného pojmu partnerství a jeho přínosů i limitů při realizaci rozvojových opatření je zvláštní pozornost věnována i dalším termínům a pojmům s úzkou vazbou na problematiku partnerství, jako je networking, governance apod.


Doporučená literatura

  • Khendriche Trhlínová, Z.: Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Auditorium, Praha, 2014
  • Potůček M., a kol.: Veřejná politika. SLON, Praha, 2005
  • Dočkal, V. (ED.): Regionální politika EU a naplňování principu partnerství. Případová studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska. Masarykova univerzita, Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2006
  • Gavlasová, I. a kol.: Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Goergetown, Brno, 2007
  • Nejdl, P., Čermák D.: Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2007

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle