Spolupráce a partnerství veřejného sektoru

Základním cílem tohoto modulu je seznámit studenty s významem a současným využitím principů partnerství v praktické podpoře lokálního a regionálního rozvoje. Záměrem je zhodnotit přínosy partnerství ve zvyšování kvality života v obcích a regionech. Vedle definování samotného pojmu partnerství a jeho přínosů i limitů při realizaci rozvojových opatření je zvláštní pozornost věnována i dalším termínům a pojmům s úzkou vazbou na problematiku partnerství, jako je networking, governance apod.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle