Správní řád a správní řízení

Cílem tohoto modulu je podat studentům ucelený pohled (vycházející ze soudní judikatury i právní doktríny) na obecnou úpravu správního řízení a další instituty obsažené ve správním řádu jako jsou veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, stížnosti apod. Předmětem tohoto modulu tedy bude, vedle zmínky o vývoji správního řízení na území České republiky, podrobná charakteristika tohoto předpisu a jeho jednotlivých částí.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle