Strategický management

Anotace

Cílem modulu je prohloubit znalosti principů strategického managementu, dovednosti tvorby a uplatňování podnikové strategie, strategického plánování a hodnocení podnikatelského záměru. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací nám pomůže lépe předvídat rizika a úspěšněji naplňovat strategické cíle. Absolventi modulu budou schopni získané znalosti a dovednosti strategického managementu pragmaticky přizpůsobovat a aplikovat v podmínkách konkrétních firem.


Doporučená literatura

  • BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X
  • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4
  • KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-71794538
  • Tyll, L. Podniková strategie. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80- 7400-507-7
  • BRANDENBURGER, A. M.; NALEBUFF, B. J. Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy. In Harvard Business Review, July, 1995

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle