Úvod do obchodního práva

Modul je úvodem do problematiky obchodního práva a jeho cílem je seznámit posluchače se základními pojmy a právními instituty obchodního práva a podnikání. Dále pojednává o pramenech obchodního práva v ČR, jimiž jsou právní předpisy, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy a také nálezy Ústavního soudu ČR, jimiž se ruší právní předpis, nebo jeho jednotlivá ustanovení.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle