Úvod do obchodního práva

Anotace

Modul je úvodem do problematiky obchodního práva a jeho cílem je seznámit posluchače se základními pojmy a právními instituty obchodního práva a podnikání. Dále pojednává o pramenech obchodního práva v ČR, jimiž jsou právní předpisy, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy a také nálezy Ústavního soudu ČR, jimiž se ruší právní předpis, nebo jeho jednotlivá ustanovení.


Doporučená literatura

  • Gerloch, A.: Teorie práva. Aleš Čeněk 2009, 5. vydání. ISBN 80-7179-028-1
  • 4. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vyd., C.H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7
  • Pelikánová I, Černá S.: Obchodní právo 2. 1. vyd. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2006, ISBN 80-7357-149-8
  • Štenglová, Ivana, a kol.: Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-480-3
  • Knapp, V.: Teorie práva, C. H. BECK, Praha

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle