Veřejné finance a financování veřejné správy

Anotace

Cílem modulu je definovat veřejný sektor, jeho základní charakteristiky a postavení v tržní ekonomice. Dále se studenti naučí analyzovat problematiku veřejných financí na obecné úrovni i na praktické aplikaci v rámci České republiky a stanovit základní principy veřejné správy a jejího financování na příkladu České republiky.


Doporučená literatura

  • Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. ASPI, Praha, 2005
  • Rektořík, J. a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Ekopress, Praha, 2002
  • Peková, J.: Veřejné finance: úvod do problematiky. ASPI, Praha, 2008
  • Pavlásek, V., Hejduková P.: Veřejné finance a daně v České republice. NAVA, Plzeň, 2011

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle