Základy obchodního práva

Tento modul má za úkol uvést posluchače do problematiky obchodního práva, kde se nejprve seznámí se základními pojmy a právními instituty, které jsou důležité a upotřebitelné v podnikatelské praxi. Hlavní důraz je kladen na obchodní závazkové vztahy a obchodní smlouvy. Posluchačům jsou představeny jednotlivé typy obchodních smluv se všemi aspekty a příklady z praxe. Tento modul reflektuje novou právní úpravu a veškeré legislativní změny a jejich dopad na fungování obchodních korporací.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle