Základy obchodního práva

Anotace

Tento modul má za úkol uvést posluchače do problematiky obchodního práva, kde se nejprve seznámí se základními pojmy a právními instituty, které jsou důležité a upotřebitelné v podnikatelské praxi. Hlavní důraz je kladen na obchodní závazkové vztahy a obchodní smlouvy. Posluchačům jsou představeny jednotlivé typy obchodních smluv se všemi aspekty a příklady z praxe. Tento modul reflektuje novou právní úpravu a veškeré legislativní změny a jejich dopad na fungování obchodních korporací.


Doporučená literatura

  • Černá, S., plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha, 2013
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění . (v ideálním případě s podrobným komentářem od nakladatelství C.H.BECK)
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
  • Gerloch, A.: Teorie práva. Aleš Čeněk, 2009. ISBN 80-7179-028-1
  • Knapp, V.: Teorie práva, C.H.BECK, Praha. 1995

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle