Základy pracovního práva

Anotace

Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a principy pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr. Právní úprava těchto vztahů se v současné době vyvíjí velmi dynamicky a přináší řadu změn právních předpisů a k nim mnohdy odlišných stanovisek či metodických pokynů orgánů státní správy a právních výkladů jak právníků, tak i např. novinářů. V rámci tohoto modulu získají studenti základní orientaci v zaměstnaneckých vztazích, ve kterých se každodenně pohybují i oni sami.


Doporučená literatura

  • Hloušková P. a kol.: Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2021, 14. akt. vyd., Olomouc, ANAG, 2021, ISBN 978-80-7554-306-6
  • Hůrka P. a kol.: Zákoník práce, Komentář, 6. akt. vyd., Praha, Wolters Kluwer, 2020, ISBN 978-80-7598-910-9
  • Hůrka P. a kol.: Pracovní právo, právnická učebnice, 3. akt. vyd., Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, ISBN 978-80-7380-825-9
  • Mlýnková A.: Skončení pracovního poměru v souvislostech, 1. vyd. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2020, ISBN 978-80-7598-723-5
  • Šubrt B., Vrajík M.: Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech, 1. vyd. Olomouc, ANAG, 2019, ISBN 978-80-7554-218-2

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle