Závazkově právní vztahy

Anotace

Cílem modulu je poskytnutí základního přehledu o postavení obchodního práva v systému práva soukromého. Následuje pojednání o předmětu obchodního práva a přehled základních zásad obchodního práva v návaznosti na novelu Občanského zákoníku. Další část je věnována základnímu přehledu závazkových vztahů a jejich členění se zaměřením na jejich vznik a obsah.


Doporučená literatura

  • Občanské právo hmotné: Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013
  • Rozehnal, Aleš et al. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014
  • Raban a kol.: Občanské právo hmotné, závazkové právo, nakladatelství Václav Klemm 2014
  • Rozehnal: Závazkové právo, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2014
  • Tintěra: Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku, nakladatelství Leges 2013

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle