Získávání a adaptace zaměstnanců

Anotace

Cílem modulu je definovat personální práci v organizaci a charakterizovat to, čím se odlišuje moderní řízení lidských zdrojů od personálního řízení, resp. od personální administrativy. Studenti se dozvědí o řízení lidských zdrojů a jeho hlavních úkolech, možnostech získávání zaměstnanců a získají také informace o správném postupu adaptace zaměstnanců.


Doporučená literatura

  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2007
  • Dvořáková, Z.: Management lidských zdrojů. C. H. Beck, Praha, 2007
  • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press, Praha, 2003
  • Kociánová, R.: Personální řízení. Východiska a vývoj. Grada Publishing, Praha, 2012
  • Ulrich, D.: Mistrovské řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2009

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle