Zveme Vás na seminář

Cambridge Business School Vás zve spolu s PhDr. Ing. Petrem Mašínem, Ph.D., DBA na seminář na téma:

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A KOMPETENCE

Seminář se uskuteční 19. 9. 2023 od 17:00 v prostorách CBS, V Jámě 1/699, Praha 1.

Témata:

 • Manažerské dovednosti a kompetence – definice a výčet: Větvení kariéry, proaktivita, budování konkurenční výhody, Time management, efektivní pracovní tým;
 • Prezentace a prezentování: Příprava, průběh, potencionální rizika, chyby;
 • Verbální komunikace: Zásady slovní komunikace, vedení rozhovoru, scénáře, postupy…;
 • Neverbální komunikace: Proxemika, haptika, mimika…;
 • Pozice manažera ve společnosti: úrovně managementu, náročnost, zaměření, manažerské role, manažerské předpoklady;
 • Tým a jeho budování: budování týmů a pracovních skupin, pracovní role, týmová práce a její úskalí, sestavování týmu, výběr členů, vedení týmu, rysy týmové práce…;
 • Základní styly manažerského řízení: autokratický, liberální, demokratický…;
 • Konflikty a jejich řešení: intrapersonální x interpersonální, typy konfliktů, vývoj konfliktu a jeho řešení;
 • Vyjednávání: vyjednávací postupy, scénáře;
 • Porady a jejich vedení: pravidla pro vedení porad, systémy porad, cíle porad;
 • Rozhodování: rozhodovací procesy, rozhodovací techniky, chyby při rozhodování.

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA absolvoval České vysoké učení technické na fakultě strojního inženýrství. V dalším studiu se věnoval především psychologii a sociologii se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. V roce 2019 obhájil disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy a získal titul Ph.D. Nyní si svoje teoretické znalosti obohacuje dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku.

Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v top managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Je autorem řady e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie a autorem řady odborných článků a příspěvků.

Působil také jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství. V současné době se kromě lektorské činnosti na vysokých školách a přípravy studijních programů MBA, zabývá poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.


Účast na semináři je zdarma a jeho kapacita je omezena. Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mailovou adresu pozvanka@cambschool.cz.

Každý účastník má možnost získatcertifikát, který stvrzuje jeho účast na tomto semináři. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat rovněž na e-mailu: pozvanka@cambschool.cz, a to nejpozději do 12. 9., kde Vám budou sděleny další podrobnosti. Certifikát je zpoplatněn částkou 400 Kč.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle