Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Má dlouholeté manažerské zkušenosti s řízením vědeckovýzkumných, aplikačních a pedagogických týmů, prokázala schopnost aktivní pozitivní komunikace při řízení a zpracování výzkumných projektů.
V současnosti je v týmu mezinárodního interdisciplinárního projektu jako dílčí řešitel části Sociální a demografické aspekty COST Action „Collaborative research on collaborative housing“ – network. Hlavní řešitel Lidewij Tummers, TU Delf, Faculty of Architecture, (14 zemí, 29 partnerů).

Publikovala více než 100 vědeckých a odborných prací. Habilitovala v roce 2007 v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví na ČVUT.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle