JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D. se odborně zaměřuje na oblast Finančního práva včetně vývoje finančněprávních institutů a je autorkou řady publikací a odborných statí v této oblasti.

Od roku 2010 zastává funkci proděkanky pro studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2015 je vedoucí Katedry finančního práva a národního hospodářství.

Po absolvování Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999 nastoupila na téže fakultě na Katedru finančního práva a národního hospodářství. V roce 2001 absolvovala rigorózní řízení a v roce 2006 ukončila úspěšně doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“ a získala titul Ph.D.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle