Ing. Slávka Čatlošová, MBA

absolventka programu Sales management

„Štúdium MBA v odbore Sales management mi pomohlo predovšetkým k získaniu nových podnetov  k zlepšeniu práce, výkonnosti a efektívnosti mojej osoby ako manažéra v obchodnej spoločnosti, ako aj k prehĺbeniu znalostí v riadení vzťahov so zákazníkmi a k spoznaniu nových trendov v oblasti predaja. Celé štúdium je prepojené s praxou a všetky nadobudnuté teoretické poznatky som tak mohla reálne využiť a aplikovať do konkrétnych prípadov priamo u nás vo firme. Novo zavedené postupy už v priebehu štúdia prinášali požadovaný efekt v oblasti zvýšenia obchodovania a zlepšenia riadenia vzťahov so zákazníkmi. Zloženie jednotlivých modulov zvoleného odboru bolo jedným z dôvodov, prečo som si vybrala štúdium práve tu. Ďalším dôvodom boli kladné referencie školy, ktoré týmto môžem vďaka vysokokvalifikovanému a odbornému lektorskému tímu len potvrdiť.”

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle