Daňový systém I.

Anotace

Cílem modulu je seznámit posluchače s daňovým systémem v České republice a základními principy jednotlivých typů daní (přímých, nepřímých). Důraz bude kladen i na vazbu účetnictví na daňové zákony, zejména zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty. Absolvent bude schopen orientovat se v jednotlivých daních a získá přehled o vlivu daní na výsledek hospodaření či cash-flow podniků.


Doporučená literatura

  • Svátková Slavomíra: Česká daňová soustava
  • Brychta a spol.: Daň z příjmů. Nakladatelství Meritum
  • Havel: Daň z přidané hodnoty. Nakladatelství Meritum
  • Ledvinková a spol.: Abeceda DPH. Nakladatelství Meritum
  • Prudký a spol.: Hmotný a nehmotný majetek v praxi. Nakladatelství Meritum

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle