Katastr nemovitostí – základní část

Anotace

Student díky modulu Katastr nemovitostí získá vědomosti o systému evidence nemovitostí v katastru nemovitostí a seznámí se s jednotlivými druhy zápisů a tituly k nim. Cílem modulu je pochopit, jak jsou nemovité věci evidovány a jaký vliv a dopad má katastrální zákon a s ním související předpisy. Modul Katastr nemovitostí má praktický dopad, kdy se v rámci studia studenti naučí, jak využívat informace získané z katastru nemovitostí v praxi na realitním trhu.


Doporučená literatura

  • BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B. NEDVÍDEK, L., SOUČEK, P. Katastrální zákon, Komentář, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 568 s.
  • Syruček, V., Sabotinov V. a kol. Realitní právo, N2. vydání. Prah: C. H. Beck, 2020, 1263 s.
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  • Vyhláška č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
  • Vyhláška č.358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle