Management inovací

Anotace

Cílem modulu je pochopení principů řízení inovací v podniku, jejich vnitřní struktury a analýza jejich dopadů na prosperitu a konkurenceschopnost podniku.


Doporučená literatura

  • Švejda P. a kol.: Inovační podnikání. AIP ČR, Praha 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
  • Dvořák, J.: Management inovací. 1. vydání Praha; Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2006. ISBN 80-8684-718-7
  • Pitra, Z.: Inovační strategie. Grada. Praha 1997. ISBN 80-7169-461-4
  • Bartes, F.: Inovace v podniku, Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-214-3086-9
  • Kavan, M.: Výrobní a provozní management. Grada Praha; 2002. ISBN 8024701995

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle