Management podnikání

Anotace

Modul seznamuje studenty s principy organizace jednotlivých součástí firmy. Klíčovým cílem managementu je zajištění konkurenceschopnosti podniku, jako základního kritéria úspěchu firmy. S problematikou úspěšnosti firmy souvisí motivace zaměstnanců, kteří jsou základním kamenem prosperujícího podniku. Vzhledem k tomu, že budoucím pilířem hospodářství budou znovu výrobní firmy, cílí modul i k seznámením s produkčním a operačním managementem se zaměřením na faktory prosperity, související strategické změny a úsilí o vyšší produktivitu výroby. Upozorňuje na nedostatky současného managementu a možnosti následných změn v organizační architektuře podniku. Představuje postupy pro následné zvyšování produktivity, spolu s možnostmi a přímou aplikací těchto postupů v rámci podnikového managementu.


Doporučená literatura

  • Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing 2002, ISBN 80-247- 0199-5
  • Švecová L., Veber J.: Produkční a provozní management, Grada Publishing 2021, ISBN 978-80-271-1385-9
  • Veber J. a kol., Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. aktualiz. vyd., Praha, Management Press 2009
  • Donnelly, Gibson, Ivancevich, Management, Praha, Grada 1997
  • Tomek, Vávrová, Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy, Praha, C. H. Beck 2009

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle