Marketing produktu a značky

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty se základními koncepty týkajícími se marketingu produktu a značky. Studenti budou schopni rozeznat různé úrovně a klasifikace produktu, které mají vliv na marketingový mix, a seznámí se s možnostmi produktových strategií. Ve své druhé části modul objasňuje koncepty týkající se značky. Studenti budou seznámeni s pojmy jako identita značky, image značky, prvky značky (jméno, logo, symbol, obal), které jim umožní značku definovat. Zároveň bude řeč o hodnotě značky a způsobech, jakými jí dosáhnout.


Doporučená literatura

  • Přibová, M.: Strategické řízení značky. Ekopress, 2000
  • Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. a G. Armstrong: Moderní marketing. 4. evropské vydání, GRADA, Praha, 2007. Kapitola 5: Produktová strategie a použití značek
  • Chernatony, L.: Značka: Od vize k vyšším ziskům. Computer Press, Brno, 2009
  • Přibová, M., George Tesar a kolektiv: Strategické řízení značky, případové studie. PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004
  • Aaker, D.A.: Building Strong Brands. The Free Press, New York, 1996

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle