Měření výkonnosti podniku

Anotace

Cílem tohoto modulu je ukázat, jakým způsobem je možné měřit výkonnost firmy jako celku i výkonnost jednotlivých oblastí řízení, ať už procesně nebo projektově. Firma může celkově působit jako zdravý celek jedině tehdy, když její jednotlivé části fungují správně každá zvlášť, ale i ve vzájemné symbióze.


Doporučená literatura

  • WAGNER, J. Měření výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2924-4
  • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-084-X
  • KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. BALANCED SCORECARD. Strategický systém měření výkonnosti podniku. 5. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-177-5
  • PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. vyd. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2009. ISBN 978-80- 86131-85-6
  • KNÁPKOVÁ, Adriana, PAVELKOVÁ, Drahomíra a CHODÚR, Miroslav. Měření a řízení výkonnosti podniku. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-882-6

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle