Mezinárodní obchodní právo

Anotace

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům stručný přehled o podstatě mezinárodní obchodní politiky, nástrojích její realizace a principech mnohostranného obchodního systému. Studenti budou podrobně seznámeni nejen s autonomními a smluvními nástroji zahraničně-obchodní politiky zemí, ale také se základními směry obchodní politiky, přičemž budou diskutovat o jejich uplatňování v mezinárodním obchodě a budou rovněž hodnotit a komparovat úspěšnost obchodních strategií u vybraných zemí.


Doporučená literatura

  • Kučera Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7. vyd.. Brno, Doplněk - Aleš Čeněk, Plzeň, aktuální vydání
  • Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kol., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014
  • Kučera,Pauknerová,Růžička a kol.. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň, Aleš Čeněk, aktuální vydání
  • Rozehnalová N.. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd.. Wolters Kluwer, Praha. aktuální vydání
  • Valdhans, J.. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. C.H.Beck, Praha. 2 aktuální vydání 012

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle