Mezinárodní účetnictví (IAS/IFRS)

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s procesem harmonizace finančního výkaznictví, s konkrétními principy, postupy a pravidly, které pro vykazování jednotlivých prvků účetní závěrky definuje systém IFRS. V závěru kurzu budou studenti schopni rozhodnout o způsobu vykazování vybraných situací z oblasti aktiv, závazků, kapitálu, nákladů a výnosů. Měli by být schopni s porozuměním využívat obsah dat poskytovaných IFRS a rozumět základním rozdílům ve srovnání s daty zjišťovanými podle českých účetních standardů.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle