Mezinárodní účetnictví (IAS/IFRS)

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s procesem harmonizace finančního výkaznictví, s konkrétními principy, postupy a pravidly, které pro vykazování jednotlivých prvků účetní závěrky definuje systém IFRS. V závěru kurzu budou studenti schopni rozhodnout o způsobu vykazování vybraných situací z oblasti aktiv, závazků, kapitálu, nákladů a výnosů. Měli by být schopni s porozuměním využívat obsah dat poskytovaných IFRS a rozumět základním rozdílům ve srovnání s daty zjišťovanými podle českých účetních standardů.


Doporučená literatura

  • BOHUŠOVÁ, H.HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ A APLIKACE IAS/IFRS. VYBRANÉ IAS/IFRS V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH PODNIKŮ. 1.VYDÁNÍ. PRAHA, ASPI, 2008. 308 S. ISBN 978-80-7357-366-9
  • FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní a daňové standardy. 1.vydání. Ostrava-Přívoz, KEY Publishing s.r.o., 2007. 146 s. ISBN 978-80- 87071-41-0
  • DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2.vydání. Brno, Computer Press, a.s., 2008. 329 s. ISBN 978- 80-251-1950-1
  • KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L., ČERNÝ, M. R. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.1.vydání. Praha, 1.VOX a.s – nakladatelství, 2005. 1 050 s. ISBN 80-86324-44-3
  • HINKE, J. Účetní systém IAS/IFRS. 1.vydání. Praha, Kernberg Publishing, 2007. 190 s. ISBN 978-80-903962-2-7

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle