Organizace ve veřejné správě

Anotace

Organizování je jednou ze základních činností manažera. Jeho cílem je vytvořit efektivní vnitřní strukturu organizace. Potřeba organizování je podmíněna skutečností, že jednotlivé činnosti je nutné provádět více lidmi a jejich řízení je ovlivněno možnostmi jednotlivce řídit omezený počet podřízených. Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s metodami, postupy a zásadami organizování v podmínkách veřejné správy.


Doporučená literatura

  • HORZINKOVÁ E., NOVOTNÝ V.: Základy organizace veřejné správy v ČR, 3. Vydání, Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-7380-459-6
  • CEJTHAMR, V., DĚDINA, J: Management a organizační chování, Praha, Grada Publishing a.s., 2010, ISBN 978-80-247-3348-7
  • WEBER, J. a kol.: Management, základy, prosperita, globalizace, nakladatelství Management Press, Praha, 2000, ISBN 80-7261-029-5
  • POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2002. ISBN 80-7179-748-0
  • POMAHAČ, R. Základy teorie veřejné správy, Aleš Čeněk, Plzeň 2011, ISBN 978-80- 7380-330-80

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle