Právo kapitálového trhu a cenných papírů

Anotace

Cílem modulu je seznámit účastníky kurzu se základní strukturou právní úpravy kapitálového trhu a cenných papírů, vysvětlit vztah tuzemské a unijní legislativy a představit základní instituty práva kapitálového trhu, subjekty a právní vztahy. Studenti se také seznámí s aktuálními trendy a připravovanými legislativní změnami.


Doporučená literatura

  • Bakeš, M., Karfíková, M. a kol.: Finanční právo. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
  • Eliáš, K., Zuklínová, M., Gaňo, J.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012
  • Havel, B., Pihera, V.: Zákon o nabídkách převzetí. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010
  • Husták, Z., Šovar, J. a kol.: Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. C. H. Beck, Praha, 2012
  • Radvan, M., Kyncl, L., Moždiáková, M.: Právo kapitálového trhu. Brno, Masarykova univerzita, 2010

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle