Právo obchodních společností

Anotace

Cílem modulu je poskytnout ucelený přehled o obchodních společnostech, prostřednictvím nichž lze realizovat podnikatelský popř. jiný než podnikatelský záměr, o jejich založení, vzniku a zrušení. Problematika obchodních společností je široká a skýtá nepřeberné množství právních i faktických problémů spojených s různými typy obchodních společností.


Doporučená literatura

  • Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J., a kol.: Kurs obchodního práva. 5. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-583-4
  • Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vyd., C.H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7
  • Dvořák, T.: Osobní obchodní společnosti. 1. vyd. Wolters Kluwer, Praha, ČR, 2008. ISBN 978-80-7357-383-6

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle