Projektový management

Anotace

Modul Projektový management se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Primárním cílem modulu je objasnit v obecném pojetí základní principy, úkony, nástroje a metody v řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního pojetí projektového řízení, zejména projektového řízení podle IPMA. Sekundárním cílem je naučit studenty „projektově přemýšlet“, osvojit si jejich praktické uplatňování cvičeními v pracovních skupinách při řešení jednoduchých příkladů a simulací a připravit jim kvalitní informační zdroje.


Doporučená literatura

  • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Projektové řízení: e-kniha. Martin Koláček – E-knihy jedou. 2016
  • VANÍČKOVÁ, R., HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. Průvodce projektovým řízením pomocí případových studií: e-kniha. Martin Koláček – E-knihy jedou. 2016
  • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha, GRADA Publishing, 2016
  • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, 2012
  • ŠTEFÁNEK, Radoslav., HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina., BENDOVÁ, Klára., HOLÁKOVÁ, Petra a Ivan MASÁR. Projektové řízení pro začátečníky. Brno, Computer Press, 2011

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle