Psychologické aspekty vedení a řízení zaměstnanců

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty se základními poznatky vedení a řízení zaměstnanců se zaměřením na přístupy jednotlivých psychologických disciplín s důrazem na problematiku psychologie práce a řízení. Výuka je koncipována jako základ studia vedení a řízení zaměstnanců. Současně si klade za cíl přispět k sebepoznání, k rozvoji osobnosti studenta i k možnostem seberealizace. Předmět současně tvoří přirozená východiska pro řadu dalších disciplín ve výuce, zaměřených na problematiku komunikace, řízení, ale též pro personalistiku, andragogiku, psychologii osobnosti aj.


Doporučená literatura

  • Armstrong, M., Stephen, T. Řízení lidských zdrojů – Moderní pojetí a postupy. 13. vyd., Praha: Grada 2015
  • Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový I. a kol. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press 2012
  • Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, 2007
  • Dvořáková, Z. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012
  • Mikuláštík, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada 2015

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle