Risk management – strategie řízení finančních rizik

Anotace

Cílem modulu je prohloubit u studentů schopnosti identifikace podnikových rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizik a výběru vhodných variant, které pomohou tato rizika minimalizovat. Dále by absolventi modulu měli být schopni vypracovat postupy řízení rizik a ve spolupráci s ostatními částmi podniku spoluvytvářet systémy monitoringu a kontroly přijatých protirizikových opatření.


Doporučená literatura

  • Hnilica, J., Fotr, J.: Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Grada Publishing, Praha, 2009
  • Jílek, J.: Finanční rizika. Grada Publishing, Praha, 2000
  • Chevalier, A., Hirsch G.: Rizika podnikání. Victoria Publishing, Praha, 1994
  • Režňáková a kol.: Řízení platební schopnosti podniku. Grada Publishing, Praha, 2010

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle