Robotizace a automatizace

Anotace

Automatizace a robotizace prostupují mnoha obory lidské činnosti. Přestože její těžiště spočívá v průmyslové výrobě a většina lidí si pod pojmem „robot“ a „automatizace“ pravděpodobně nejdřív představí výrobní halu s linkami, po kterých putují polotovary automobilů anebo elektronické součásti, čím dál tím více se začíná rozšiřovat také v kancelářích, kde softwarové roboty přebírají rutinní a opakované činnosti. V kombinaci s prvky umělé inteligence se pak stávají silnými nástroji, které zlevňují, zefektivňují a zkvalitňují práci s daty.

Robotická automatizace procesů (RPA), které je věnována první část tohoto modulu, představuje jednu část z širokého spektra automatizačních řešení, nicméně velmi významnou. RPA je na rozdíl od průmyslové automatizace, která je založena na strojních zařízeních, postavena na softwaru. Softwarové roboty dokážou napodobit úkony lidí, kteří pracují na počítačích, a převzít za ně náročné a opakované úkony.

Role RPA je v dnešní době natolik klíčová, že lze bez nadsázky říct, že firma či společnost, která tyto nástroje nevyužívá, silně riskuje ztrátu konkurenceschopnosti, a to bez ohledu na to, jak dobrá je její současná pozice.

Ve druhé části tohoto výukového modulu se budeme věnovat automatizaci a robotizaci výroby. Kromě nových technologických možností, kterých trvale rychle přibývá, se v současné době mění především motivace k jejímu zavádění. Zatímco ještě poměrně nedávno firmy a instituce přistupovaly k implementaci automatizačních řešení výhradně z důvodu zvýšení produktivity práce, dnešní pohnutky jsou již mnohem komplexnější – i když je požadavek na trvalé zvyšování produktivity pochopitelně stále aktuální, čím dál tím více nabývá na významu také důraz na neustálé zvyšování  kvality, snižování nákladů a v poslední době také nedostatek pracovních sil.


Doporučená literatura

  • Peter H. Diamandis a Steven Kotler, The future is faster than you think: Simon & Schuster (2020)
  • Mary C. Lacity a Leslie P. Willcocks, Service Automation, Robots, and the Future of Work: SB Publishing (2016)
  • Mary C. Lacity a Leslie P. Willcocks, Robotics Process Automation and Risk Mitigation: The Definitive Guide: SB Publishing (2017)
  • Mary C. Lacity a Leslie P. Willcocks, Robotics Process Automation and Cognitive Automation: The Next Phase: SB Publishing (2018)
  • Mary C. Lacity, John Hindle a Leslie P. Willcocks, Becoming Strategic with Robotic Process Automation: SB Publishing (2019)

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle