Stavebnictví

Cílem modulu s názvem „stavebnictví“ je seznámit studenty se základním pojmoslovím týkající se činnosti, která se skrývá pod souhrnným názvem „stavebnictví“. Jedná se o jednu z nejširších oblastí lidské činnosti, tvořící velmi podstatnou část HDP, z čehož vyplývá obrovská šíře problematiky návrhu staveb, jejich realizace a životního cyklu stavby, až po ukončení její životností demolicí. Pokud se jedná o tento vědní obor, pak je potřeba se na stavby dívat komplexně a to v návaznosti pozemních, podzemních a průmyslových staveb na ostatní disciplíny jako stavby dopravní, zemědělské, vodohospodářské a další. Každý z těchto samostatných oborů má také svá úzká specifika a specifické konstrukce a konstrukční prvky, jenž jsou zase z dalšího pohledu spojovány nejen legislativně, ale také z pohledu jiných průmyslových odvětví představující například stavební hmoty a technologie. Je tedy zřejmé, že modul není schopen podat ucelenou představu ať už našeho nebo celosvětového stavebnictví, ale pouze základní přehled přes některé oblasti a konstrukce. Blíže se pak modul zaměří na nejširší oblast stavebnictví, kterou můžeme nazvat souhrnným názvem Pozemní stavitelství a které tvoří jeden z hlavních pilířů vzdělávání v této oblasti na středních a vysokých školách ve třístupňovém vzdělávacím procesu dle Boloňské deklarace uplatňovaném v ČR.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle