Strategický management

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit se s úlohou, náplní a tvorbou strategie podniku včetně dílčích strategií pro jednotlivé oblasti, jakožto integrálních součástí celkové strategie, resp. plánování podniku. Formulovat dlouhodobou strategii podniku znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování společnosti na trhu. Stanovení správných cílů podniku a vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě důkladné strategické analýzy podniku, přičemž je využíváno závěrů SWOT analýzy.


Doporučená literatura

  • Kourdi, J.: Podniková strategie. Computer Presss, Brno, 2011
  • Koch, R.: Pravidlo 80/20. Management Press, 2010
  • Kotler, P.: Chaotika. Computer Press, Brno
  • Keřkovský, M.: Strategické řízení. C.H. Beck pro praxi, 2011

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle