Územně samosprávné celky

Anotace

Modul poskytuje studentům základní informace o právní úpravě postavení obcí a krajů jako územních samosprávných celků. Seznamuje studenty nejen s ústavními základy územní samosprávy, ale též s klíčovými body obsaženými v zákoně o obcích a v zákoně o krajích.


Doporučená literatura

  • Cogan Rudolf.: Krajské zřízení. ASPI Publishing, Praha, 2004. ISBN 80-7357- 041-6
  • Cogan, Rudolf. Zákon o krajích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-793-5
  • Hendrych, D. a aj.: Správní právo: obecná část. 9. vyd. C.H. Beck, Praha, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1
  • Kočí, Roman. Obecní samospráva v České republice : praktická příručka s judikaturou. Leges, Praha, 2012. ISBN 978-80-87576-28-1
  • Koudelka, Zdeněk aj.: Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 4. vyd., Linde, Praha, 2009. ISBN 978-80-7201-760-7

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle