Základy managementu a řízení

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit se s metodami, postupy a zásadami managementu v organizaci. Představí studentům klíčové manažerské funkce jako plánování, řízení, organizování nebo rozhodování včetně souvisejícího řešení problémů. Definuje koncept manažerských rolí, které vedoucí pracovník musí obsáhnout, a zabývá se rozdílem mezi manažerem a lídrem.


Doporučená literatura

  • VODÁČEK, L a VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1
  • COLLINS, J., Jak z dobré firmy udělat skvělou. Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2545-1
  • AMSTRONG, M., STEPHENS, T.: Management a leadership , Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4
  • BĚLOHLÁVEK, F. a kol.: Management. Rubico, Praha, 2001. ISBN: 80-85839-45-8
  • BLAŽEK, L. Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování, Grada Publishing, Praha, 2014. ISBN: 978-80-247-4429-2

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle